Topplista

Placering Första Mythic kill Karaktär Fraktion & Realm Mythic Heroic Normal LFR
1
2015-07-02 15:19:00
Treckie
Tauren Protection Paladin
Tarren Mill
Horde
36 30 7 10
2
2015-07-02 20:58:00
Flåjdan
Troll Affliction Warlock
Tarren Mill
Horde
32 12 1 1
3
2015-07-02 21:26:00
Cjzz
Troll Fire Mage
Tarren Mill
Horde
49 22 4 4
Sedaka
Goblin Shadow Priest
Draenor
Horde
44 17 4 2
Frozenfox
Zandalari Troll Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
43 28 4 2
Zirfallon
Blood Elf Fury Warrior
Tarren Mill
Horde
38 23 4 1
Frøzenfox
Undead Frost Mage
Tarren Mill
Horde
18 9 1 1
Sukusoff
Blood Elf Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
17 8 0 2
Xxaav
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
15 3 1 1
Rosvall
Pandaren Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
12 12 5 3
Frozenføx
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
12 6 1 1
Xaav
Highmountain Tauren Protection Warrior
Tarren Mill
Horde
11 3 1 2
Sedakhu
Orc Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
7 9 1 0
Sedakad
Troll Restoration Druid
Tarren Mill
Horde
2 2 0 1
Ziffe
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Tarren Mill
Horde
2 0 0 0
Såp
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
2 2 0 1
Roevhaoth
Highmountain Tauren Elemental Shaman
Tarren Mill
Horde
1 0 0 0
2015-07-05 18:53:00
Quiray
Goblin Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
34 13 3 3
Scrubdk
Blood Elf Unholy Death Knight
Tarren Mill
Horde
33 14 4 2
Kieftilt
Zandalari Troll Holy Paladin
Twisting Nether
Horde
23 10 5 7
Scrubyo
Orc Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
20 4 0 3
Huuhta
Troll Elemental Shaman
Tarren Mill
Horde
4 4 0 2
Holywordkief
Troll Holy Priest
Twisting Nether
Horde
1 6 0 0
2015-07-07 21:29:00
Zínjoo
Tauren Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
53 28 9 4
2015-07-08 16:09:00
Viklund
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
33 32 8 3
Landqvist
Troll Arms Warrior
Tarren Mill
Horde
2 3 2 0
2015-07-08 18:52:00
Warriorsarri
Blood Elf Arms Warrior
Tarren Mill
Horde
42 19 3 5
Shamansarri
Troll Elemental Shaman
Tarren Mill
Horde
2 10 0 1
2015-07-09 18:18:00
Dajhaj
Orc Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
8 5 2 1
2015-07-09 18:51:00
Megoth
Troll Destruction Warlock
Tarren Mill
Horde
12 3 1 0
Mégh
Undead Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
2 2 0 0
Chidér
Troll Enhancement Shaman
Tarren Mill
Horde
1 0 0 0
2015-07-09 20:48:00
Zejexd
Troll Outlaw Rogue
Tarren Mill
Horde
16 8 1 9
Zeeyxr
Orc Outlaw Rogue
Tarren Mill
Horde
16 8 1 9
2015-07-09 21:41:00
Elakpato
Zandalari Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
27 15 1 4
Puuh
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
26 12 2 3
Michan
Orc Destruction Warlock
Tarren Mill
Horde
22 6 1 2
Cattingmonk
Tauren Brewmaster Monk
Tarren Mill
Horde
21 7 5 3
Cattingdk
Tauren Blood Death Knight
Tarren Mill
Horde
17 5 1 1
Michel
Blood Elf Fire Mage
Tarren Mill
Horde
17 3 1 6
Cýruk
Zandalari Troll Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
16 7 1 5
Retsamw
Blood Elf Fury Warrior
Tarren Mill
Horde
15 11 4 3
Pewbis
Blood Elf Outlaw Rogue
Tarren Mill
Horde
15 8 3 2
Inndú
Zandalari Troll Feral Druid
Tarren Mill
Horde
14 7 1 1
Elaktotem
Goblin Elemental Shaman
Tarren Mill
Horde
12 5 1 4
Elakmon
Orc Affliction Warlock
Tarren Mill
Horde
11 12 4 3
Cotting
Tauren Guardian Druid
Tarren Mill
Horde
11 6 2 2
Piapala
Blood Elf Holy Paladin
Tarren Mill
Horde
6 8 1 1
Kutting
Tauren Protection Warrior
Tarren Mill
Horde
2 1 0 2
Yolken
Blood Elf Subtlety Rogue
Tarren Mill
Horde
2 1 1 2