Topplista

Placering Första Mythic kill Karaktär Fraktion & Realm Mythic Heroic Normal LFR
1
2019-01-30 07:23:00
Viklund
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
17 8 3 0
Viklund // Vikshades
Troll Affliction Warlock
Tarren Mill
Horde
10 8 3 0
Spookiedh
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Tarren Mill
Horde
1 3 2 0
2
2019-01-30 17:36:00
Billminator
Blood Elf Protection Paladin
Tarren Mill
Horde
18 22 6 3
Dolanz
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Tarren Mill
Horde
18 4 1 0
Obtained
Zandalari Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
17 5 2 0
Davé
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
17 9 1 0
Scrubyo
Blood Elf Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
16 4 1 0
Aliot
Troll Destruction Warlock
Tarren Mill
Horde
16 9 4 1
Blèssìng
Troll Restoration Shaman
Tarren Mill
Horde
15 13 3 2
Sereiz
Blood Elf Fury Warrior
Tarren Mill
Horde
15 4 1 0
Herbosaurus
Troll Windwalker Monk
Tarren Mill
Horde
14 4 1 0
Sèbs
Orc Brewmaster Monk
Tarren Mill
Horde
14 3 1 0
Zínjoo
Troll Marksmanship Hunter
Tarren Mill
Horde
14 3 2 1
Nokkius
Blood Elf Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
13 5 1 0
Scrubdk
Orc Unholy Death Knight
Tarren Mill
Horde
13 3 1 0
Treckie
Tauren Protection Paladin
Tarren Mill
Horde
13 5 1 0
Handicapable
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
12 5 1 0
Cjzz
Troll Fire Mage
Tarren Mill
Horde
12 7 1 1
Canexxs
Tauren Elemental Shaman
Tarren Mill
Horde
10 3 1 0
Flåjdan
Troll Affliction Warlock
Tarren Mill
Horde
10 5 1 0
Bóbbirrlock
Goblin Demonology Warlock
Tarren Mill
Horde
6 3 0 1
Bobbirr
Troll Marksmanship Hunter
Tarren Mill
Horde
6 6 2 3
Wingan
Blood Elf Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
5 6 2 0
Bobbwa
Troll Protection Warrior
Tarren Mill
Horde
4 0 0 0
Bobbde
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Tarren Mill
Horde
4 3 1 0
Blasthaj
Troll Restoration Druid
Tarren Mill
Horde
2 2 2 1
Pengabingen
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
2 5 1 0
3
2019-01-30 18:01:00
Roffé
Tauren Protection Warrior
Draenor
Horde
14 9 1 0
Smedjekung
Blood Elf Protection Paladin
Draenor
Horde
12 7 2 0
Asvor
Orc Beast Mastery Hunter
Draenor
Horde
12 9 7 0
Malía
Blood Elf Frost Mage
Draenor
Horde
11 14 3 0
Jeaha
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Draenor
Horde
11 11 2 0
Azurio
Zandalari Troll Balance Druid
Draenor
Horde
11 13 0 0
Sedaka
Goblin Discipline Priest
Draenor
Horde
11 11 3 0
Antòn
Troll Feral Druid
Draenor
Horde
10 9 3 1
Defiti
Blood Elf Holy Priest
Draenor
Horde
10 11 2 0
Sereghoth
Zandalari Troll Holy Paladin
Draenor
Horde
10 10 2 4
Smedjepung
Orc Elemental Shaman
Draenor
Horde
9 10 2 0
Vispenn
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Draenor
Horde
9 4 0 0
Skazy
Orc Assassination Rogue
Draenor
Horde
9 10 0 0
Smedjetung
Troll Demonology Warlock
Draenor
Horde
9 6 0 0
Yeitzo
Orc Enhancement Shaman
Draenor
Horde
9 10 0 0
Nexílar
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Draenor
Horde
9 13 3 1
Munkdunk
Zandalari Troll Windwalker Monk
Draenor
Horde
8 7 2 0
Lockdunk
Troll Demonology Warlock
Draenor
Horde
8 9 1 2
Nífel
Troll Holy Priest
Draenor
Horde
7 5 1 0
Dinosaurien
Blood Elf Retribution Paladin
Draenor
Horde
7 7 1 0
Wübz
Blood Elf Unholy Death Knight
Draenor
Horde
7 5 2 0
Spicmy
Tauren Fury Warrior
Draenor
Horde
6 4 3 1