524
Mythic Kills
387
Heroic Kills
269
Normal Kills
471
LFR Kills

Spelare & Statistik

Mythic ger 8, Heroic 6, Normal 4 och LFR 2 poäng.
Poäng Karaktär Fraktion & Realm Mythic Heroic Normal LFR Totalt Senaste
598
Viklund
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
33 48 10 3 94 2016-08-25 20:05:59
580
Treckie
Tauren Protection Paladin
Tarren Mill
Horde
41 35 7 7 90 2019-04-23 13:23:47
552
Cjzz
Troll Frost Mage
Tarren Mill
Horde
47 26 4 2 79 2016-08-25 22:17:03
548
Zínjoo
Troll Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
45 27 5 3 80 2018-07-26 09:49:07
382
Scrubdk
Orc Unholy Death Knight
Tarren Mill
Horde
35 14 4 1 54 2016-08-24 17:49:03
366
Sereiz
Blood Elf Fury Warrior
Tarren Mill
Horde
31 14 7 3 55 2018-06-18 19:25:46
360
Flåjdan
Troll Destruction Warlock
Tarren Mill
Horde
34 13 2 1 50 2016-07-22 17:31:41
332
Davé
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
26 17 5 1 49 2016-08-24 20:00:22
232
Lúcífêr
Undead Protection Warrior
Draenor
Horde
10 20 7 2 39 2017-12-03 23:06:24
168
Magrov
Gnome Protection Warrior
Silvermoon
Alliance
2 15 15 1 33 2016-02-28 21:05:23
148
Scrubyo
Blood Elf Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
14 4 1 4 23 2016-07-14 18:42:24
142
Azurio
Zandalari Troll Balance Druid
Draenor
Horde
15 2 1 3 21 2019-03-11 13:44:06
140
Drumse
Dwarf Beast Mastery Hunter
Wildhammer
Alliance
8 1 4 27 40 2017-10-21 20:03:26
118
Asvor
Orc Beast Mastery Hunter
Draenor
Horde
7 5 5 6 23 2018-10-21 14:18:42
102
Nexílar
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Draenor
Horde
12 1 0 0 13 2019-03-11 13:44:06
98
Dajhaj
Orc Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
6 7 2 0 15 2015-10-15 17:42:52
92
Ingelit
Tauren Frost Death Knight
Draenor
Horde
0 11 6 1 18 2016-02-21 19:25:55
86
Skrot
Night Elf Marksmanship Hunter
Wildhammer
Alliance
0 10 6 1 17 2016-02-22 19:51:58
86
Trixan
Gnome Destruction Warlock
Wildhammer
Alliance
1 5 8 8 22 2018-08-04 10:39:29
82
Sereghoth
Zandalari Troll Holy Paladin
Draenor
Horde
0 7 8 4 19 2016-03-17 20:44:56
82
Yohma
Zandalari Troll Frost Mage
Draenor
Horde
9 1 0 2 12 2019-04-20 16:06:31
78
Skraff
Dwarf Frost Death Knight
Wildhammer
Alliance
0 11 2 2 15 2016-01-28 22:12:26
74
Ithila
Night Elf Protection Warrior
Wildhammer
Alliance
0 9 3 4 16 2016-05-29 19:12:04
70
Starbreezer
Night Elf Restoration Druid
Wildhammer
Alliance
3 1 6 8 18 2019-01-15 19:17:33
68
Snowblessed
Nightborne Shadow Priest
Draenor
Horde
1 7 0 9 17 2016-08-18 19:48:45
64
Emsso
Night Elf Balance Druid
Wildhammer
Alliance
0 2 5 16 23 2016-07-31 19:16:13
64
Yra
Night Elf Beast Mastery Hunter
Wildhammer
Alliance
5 2 1 4 12 2019-02-19 21:14:45
62
Sphínxx
Orc Beast Mastery Hunter
Draenor
Horde
6 1 0 4 11 2019-03-11 13:44:06
60
Tröttdruid
Zandalari Troll Balance Druid
Draenor
Horde
7 0 1 0 8 2019-01-02 03:43:48
60
Xarter
Night Elf Mistweaver Monk
Wildhammer
Alliance
0 2 8 8 18 2016-05-21 12:35:00