524
Mythic Kills
360
Heroic Kills
209
Normal Kills
524
LFR Kills

Spelare & Statistik

Mythic ger 8, Heroic 6, Normal 4 och LFR 2 poäng.
Poäng Karaktär Fraktion & Realm Mythic Heroic Normal LFR Totalt Senaste
546
Viklund
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
30 44 10 1 85 2016-08-25 19:49:40
542
Zínjoo
Troll Beast Mastery Hunter
Tarren Mill
Horde
46 24 5 5 80 2018-08-08 10:45:07
542
Treckie
Tauren Protection Paladin
Tarren Mill
Horde
39 33 5 6 83 2019-04-23 13:21:28
516
Cjzz
Troll Frost Mage
Tarren Mill
Horde
46 22 3 2 73 2016-08-23 20:18:58
368
Flåjdan
Troll Destruction Warlock
Tarren Mill
Horde
35 13 2 1 51 2016-07-22 17:57:16
348
Sereiz
Blood Elf Fury Warrior
Tarren Mill
Horde
30 13 6 3 52 2018-06-18 19:22:18
342
Scrubdk
Orc Unholy Death Knight
Tarren Mill
Horde
30 14 4 1 49 2016-08-24 17:30:35
294
Davé
Troll Balance Druid
Tarren Mill
Horde
26 13 2 0 41 2016-08-24 19:51:02
268
Lúcífêr
Undead Protection Warrior
Draenor
Horde
18 17 5 1 41 2017-12-03 23:12:48
168
Magrov
Gnome Protection Warrior
Silvermoon
Alliance
4 12 14 4 34 2016-02-25 20:00:12
166
Drumse
Dwarf Beast Mastery Hunter
Wildhammer
Alliance
8 2 4 37 51 2017-10-21 20:08:48
156
Scrubyo
Blood Elf Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
16 4 0 2 22 2016-07-14 19:02:56
138
Azurio
Zandalari Troll Balance Druid
Draenor
Horde
15 2 1 1 19 2019-03-11 13:49:26
112
Ithila
Night Elf Protection Warrior
Wildhammer
Alliance
0 14 5 4 23 2016-08-06 23:34:31
102
Asvor
Orc Beast Mastery Hunter
Draenor
Horde
6 5 4 4 19 2018-10-21 14:13:40
102
Nexílar
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Draenor
Horde
12 1 0 0 13 2019-03-11 13:49:26
88
Trixan
Gnome Destruction Warlock
Wildhammer
Alliance
1 5 7 11 24 2018-08-04 10:33:56
82
Yohma
Zandalari Troll Frost Mage
Draenor
Horde
8 1 1 4 14 2019-04-20 16:03:04
80
Dajhaj
Orc Assassination Rogue
Tarren Mill
Horde
4 7 1 1 13 2015-11-23 15:03:42
78
Snowblessed
Nightborne Shadow Priest
Draenor
Horde
2 7 0 10 19 2016-08-28 08:15:43
76
Emsson
Human Protection Paladin
Wildhammer
Alliance
0 6 5 10 21 2016-07-21 09:51:21
70
Sphínxx
Orc Beast Mastery Hunter
Draenor
Horde
6 1 0 8 15 2019-03-11 13:49:26
68
Yra
Night Elf Beast Mastery Hunter
Wildhammer
Alliance
5 2 1 6 14 2019-02-19 21:23:10
66
Elektronika
Human Arcane Mage
Wildhammer
Alliance
4 0 3 11 18 2019-01-15 19:30:24
64
Xarter
Night Elf Mistweaver Monk
Wildhammer
Alliance
0 5 7 3 15 2016-07-21 09:51:21
62
Crowglim
Night Elf Marksmanship Hunter
Wildhammer
Alliance
0 4 6 7 17 2016-07-14 19:31:49
60
Emsso
Night Elf Balance Druid
Wildhammer
Alliance
0 3 2 17 22 2016-08-03 18:12:57
60
Tröttdruid
Zandalari Troll Balance Druid
Draenor
Horde
7 0 1 0 8 2019-01-02 03:38:25
58
Charlsingvar
Dwarf Frost Death Knight
Wildhammer
Alliance
0 5 3 8 16 2016-06-08 19:42:35
56
Sereghoth
Zandalari Troll Holy Paladin
Draenor
Horde
0 6 4 2 12 2016-03-17 20:20:31