2795
Mythic Kills
3912
Heroic Kills
2098
Normal Kills
2221
LFR Kills

Spelare & Statistik

Mythic ger 8, Heroic 6, Normal 4 och LFR 2 poäng.
Poäng Karaktär Fraktion & Realm Mythic Heroic Normal LFR Totalt Senaste
168
Handicapable
Troll Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
12 10 3 0 25 2017-12-03 18:03:09
166
Ingalunda
Troll Beast Mastery Hunter
Draenor
Horde
4 18 5 3 30 2018-01-10 18:27:21
166
Roffedruid
Night Elf Restoration Druid
Frostmane
Alliance
8 13 6 0 27 2018-01-26 14:44:13
166
Dahlèn
Troll Destruction Warlock
Draenor
Horde
2 14 11 11 38 2017-12-30 20:17:49
164
Elaktotem
Goblin Elemental Shaman
Tarren Mill
Horde
11 9 2 7 29 2018-03-31 10:58:10
164
Dajhajx
Troll Frost Mage
Tarren Mill
Horde
3 17 5 9 34 2017-11-24 19:22:41
164
Treckie
Tauren Protection Paladin
Tarren Mill
Horde
8 13 4 3 28 2019-03-08 15:09:29
162
Yohma
Troll Fire Mage
Draenor
Horde
6 13 8 2 29 2019-07-12 10:35:10
162
Bondeuz
Blood Elf Arms Warrior
Twisting Nether
Horde
10 8 5 7 30 2019-03-13 18:01:40
162
Daffid
Goblin Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
7 11 7 6 31 2019-01-20 20:49:46
162
Skogxd
Blood Elf Havoc Demon Hunter
Twisting Nether
Horde
7 12 5 7 31 2017-12-03 18:03:09
158
Wingan
Blood Elf Discipline Priest
Tarren Mill
Horde
5 9 14 4 32 2017-11-23 19:20:12
158
Warriorsarri
Blood Elf Arms Warrior
Tarren Mill
Horde
6 17 2 0 25 2017-11-18 21:10:08
158
Bobbwa
Troll Protection Warrior
Tarren Mill
Horde
0 19 9 4 32 2017-11-24 20:59:01
158
Leamhan
Nightborne Affliction Warlock
Draenor
Horde
9 13 2 0 24 2018-03-17 16:38:13
156
Sliddjurét
Troll Affliction Warlock
Twisting Nether
Horde
12 7 3 3 25 2017-11-22 20:52:44
156
Kísse
Orc Fury Warrior
Tarren Mill
Horde
7 12 5 4 28 2019-01-05 19:24:07
156
Emson
Human Shadow Priest
Wildhammer
Alliance
0 15 9 15 39 2018-04-17 20:05:45
154
Sejiawawaw
Zandalari Troll Retribution Paladin
Twisting Nether
Horde
6 15 4 0 25 2017-12-03 19:40:31
154
Ðothem
Troll Shadow Priest
Twisting Nether
Horde
5 14 7 1 27 2017-11-16 16:39:34
154
Novzh
Blood Elf Outlaw Rogue
Tarren Mill
Horde
0 16 12 5 33 2017-11-16 16:32:32
152
Zkazí
Mag'har Orc Assassination Rogue
Draenor
Horde
7 10 5 8 30 2017-11-23 19:45:04
152
Reikpriest
Goblin Shadow Priest
Tarren Mill
Horde
3 14 9 4 30 2018-08-05 18:17:51
150
Tohrgrim
Dwarf Assassination Rogue
Frostmane
Alliance
8 10 6 1 25 2017-12-03 14:14:19
148
Landqvist
Troll Arms Warrior
Tarren Mill
Horde
12 6 1 6 25 2017-12-04 17:38:54
148
Dakicedk
Blood Elf Frost Death Knight
Tarren Mill
Horde
3 11 10 9 33 2017-12-15 21:15:14
148
Fujioka
Blood Elf Shadow Priest
Twisting Nether
Horde
12 7 2 1 22 2017-12-03 18:03:09
146
Dëêpâtrâktør
Dark Iron Dwarf Arms Warrior
Frostmane
Alliance
4 13 6 6 29 2017-12-01 09:22:29
144
Hackis
Troll Fire Mage
Tarren Mill
Horde
11 8 1 2 22 2018-03-14 15:10:54
144
Novz
Troll Affliction Warlock
Tarren Mill
Horde
4 12 8 4 28 2018-10-12 12:53:53